אודות אמנות השירות בישראל שמקדמת בעלי מקצוע אמינים

 
 

2015
אדיבות שירות יעילות אמינות איכות הגינות


צרכנים נכבדים
אתר זה הוקם לרווחתכם ולמענכם כדי שיקל עליכם לאתר את אותם עסקים בהם תוכלו לתת אמון.
רק עסקים המחוייבים ל"אמנת השירות בישראל" יכולים לפרסם באתר  
asakim.co.il
עסקים החברים באמנה מתחייבים לצבור הצרכנים ובפני נציגי "פרופיל" למלא את חלקם באמנת מצויינות והגינות השירות ובכך לפעול במסירות ובאופן מתמשך לקידום לקוחותיהם ולקידום המסחר ההוגן בישראל.

הצטרפות לאמנת השירות
לחץ/י להצטרפות
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו
  • לקוחות כותבים עלינולקוחות כותבים עלינו